1993 A League of their own ( USA 1993 6 )
  6: Shortstop (1993, Christine Elise )
  5: Marathon (1993, Christine Elise )
  4: Drinking Problems (1993, Christine Elise )
  3: The Monkey's Curse (1993, Christine Elise )
  2: The fat Boys of Summer (1993, Christine Elise )
  1
1992 A League of their Own (USA, Lori Petty )