1972 U.F.O. ( GB 1971 9 )
  26: The long Sleep (1972, Wanda Ventham )
  25: Mindbender (1972, Wanda Ventham )
  24: Timelash (1972, Wanda Ventham )
  23: Reflections in the Water (1972, Wanda Ventham )
  22: The Psychobombs (1971, Wanda Ventham )
  4