2018 The 100 ( USA 2014 72 )
  72: Damocles, Part 3 (2018, Lindsey Morgan )
  71: Damocles, Part 2 (2018, Lindsey Morgan )
  70: Damocles, Part 1 (2018, Lindsey Morgan )
  69: The dark Year (2018, Lindsey Morgan )
  68: The Warriors will (2018, Lindsey Morgan )
  67
2014 Duke of Burgundy (GB, Lindsey Morgan )