2012 The Killing ( USA 2011 26 )
  26: What I know (2012, Kristin Lehman )
  25: Donnie or Marie (2012, Kristin Lehman )
  24: Bulldog (2012, Kristin Lehman )
  23: 72 Hours (2012, Kristin Lehman )
  22: Sayonara Hiawatha (2012, Kristin Lehman )
  21