1998 Babylon 5 ( USA 1995 111 )
  111: Babylon 5 - In the Beginning (1998, Peter Jurasik )
  109: Objects at Rest (1998, Peter Jurasik )
  108: Objects in Motion (1998, Peter Jurasik )
  107: Wheel of Fire (1998, Peter Jurasik )
  106: The Fall of Centauri Prime (1998, Peter Jurasik )
  106