2007 Rome ( USA 2005 7 )
  21: Deus impeditio Esuritori nullus (No God can stop a hungry Man) (2007, Zuleikha Robinson )
  20: A necessary Fiction (2007, Zuleikha Robinson )
  19: Death Mask (2007, Zuleikha Robinson )
  18: Philippi (2007, Zuleikha Robinson )
  17: Heroes of the Republic (2007, Zuleikha Robinson )
  2