Selection by

Selection

Moon Lee U.S. IMDb

General Information
as Actress
 
Nationality Hongkong
Ethnic Group Asian
Gender Woman
 
Date of Birth February, 14th 1965
 
1997 31. Little Heroes lost in China U.S. IMDb (HK)
1994 30. Secret Police U.S. IMDb (HK)
Jing wang xiong feng
1993 29. Angel Mission U.S. IMDb (HK)
Bian shi kuang long
1992 28. Yes Madam '92 - A serious Shock U.S. IMDb (HK)
27. Angel the Kickboxer U.S. IMDb (HK)
Zong heng tian xia
26. Kickboxer's Tears U.S. IMDb (HK)
Xin long zhong hu dou
25. Beauty Inspectors U.S. IMDb (HK)
Miao tan shuang jiao
24. Mission of Justice U.S. IMDb (HK)
Jin san jiao qun ying hui
23. Inspectors wear Skirts 4 U.S. IMDb (HK)
Ba wang hua - Ching chu jiang hu
22. Avenging Quartett U.S. IMDb (HK)
Ba hai hong ying
1991 21. Mission Kill U.S. IMDb (HK)
Tu ying dang an
20. Angel Force U.S. IMDb (HK)
Tian shi ti jing
19. Mission of Condor U.S. IMDb (HK)
18. Dreaming of Reality U.S. IMDb (HK)
Meng xing xue wei ting
17. Angel Terminators 2 U.S. IMDb (HK)
Huo zhong
1990 16. Iron Angels 3 U.S. IMDb (HK)
Tian shi xing dong III
15. Princess Madam U.S. IMDb (HK)
Jin pai shi jie
14. New Kids in Town U.S. IMDb (HK)
Chu dao gui jing
13. Demon Intruder U.S. IMDb (HK)
Ye gui xian sheng
12. Bury me high U.S. IMDb (HK)
Wei si li zhi ba wang xie jia
11. Revenge of an Angel U.S. IMDb (HK)
Shui ling long
1989 10. Iron Angels 2 U.S. IMDb (HK)
Tian shi xing dong II
9. Angel Enforcers U.S. IMDb (HK)
Wong ga fei fung
8. Killer Angels U.S. IMDb (HK)
Sha shou tian shi
1988 7. Fatal Termination U.S. IMDb (HK)
Chi se da feng bao
1987 6. Iron Angels U.S. IMDb (HK)
Tian shi xing dong
1986 5. Mr. Vampire 2 U.S. IMDb (HK)
Jiang shi xian sheng xu ji
1985 4. Mr. Vampire U.S. IMDb (HK)
Geung si sin sang
3. The Protector U.S. IMDb (HK)
1984 2. Golden Queen's Commando U.S. IMDb (HK)
1983 1. Zu Warriors U.S. IMDb (HK)
Shu shan
Impressum